Biljartpoint

Reglementen & Statuten

De vereniging BBCS kent de volgende reglementen.

Reglementen:
Statuten:

De statuten van de BBCS zijn aangepast en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 5 juli 2019 te Ovezande. De tekst is opgenomen in een akte die door de voorzitter en secretaris van de BBCS op 24 juli 2019 is ondertekend bij notariskantoor Meijling en Sarneel te Heinkenszand. De statuten zijn door de notaris eveneens op 24 juli 2019 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22049688.