Biljartpoint

Doelstelling

De BBCS stelt zich ten doel het creëren en in stand houden van ontmoetingspunten en ontmoetingsmomenten, ter uitoefening van de biljartsport door ouderen die lid zijn van een bejaarden- casu quo seniorensocieteit, zonder daarbij het maken van winst te beogen.De BBCS handelt daarbij mede ter voorkoming van isolement en eenzaamheid, waarbij gestreefd wordt naar het bevorderen van sociaal culturele contacten waarbij zowel het geestelijkals het lichamelijk bezig zijn wordt gestimuleerd.Voor op- of aanmerkingen, vragen en eventuele inlichtingen kunt u naar onderstaand adres e-mailen!