Biljartpoint

Privacy Statement

Privacy Statement BBCS:
Op het secretariaat komen gegevens van de leden van verenigingen binnen. Deze worden uitsluitend gebruikt om door te leiden naar de competitiebestanden van Biljartpoint.
De gegevens van leden van verenigingen worden niet door de BBCS aan derden, anders dan de systemen van Biljartpoint, beschikbaar gesteld.
De ontvangen gegevens van spelers van de verenigingen met betrekking tot de aanstaande c.q. lopende competitie worden op het secretariaat bewaard tot de betreffende competitie is afgerond en worden daarna vernietigd.

Op de website van de BBCS staan de volgende gegevens vermeld:
-gegevens van de leden van het bestuur BBCS
-gegevens van de aangesloten verenigingen met de wedstrijdlokaliteit
-gegevens van de secretaris c.q. contactpersoon van de verenigingen (naam, adres, woonplaats, telefoon en mailadres).
-gegevens als bovengenoemd van de 1e en 2e teamleider van de verenigingen.

De bovengenoemde gegevens zijn noodzakelijk voor de bestuursleden en teamleiders van verenigingen om de competitie goed te kunnen laten verlopen. Bij wijziging van dergelijke gegevens wordt het secretariaat in kennis gesteld en zal door de secretaris de website worden geactualiseerd.Document opgemaakt mei 2018.

Bram Schuit, 
secretaris.